ΕΣΠΑ

Αρχική  /  ΕΣΠΑ

Ευκαιρίες χρηματοδότησης

Στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και των Αναπτυξιακών εργαλείων του ελληνικού Δημοσίου, συγκεντρώνουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και επιλέγουμε τα κατάλληλα προγράμματα μέσα από τα οποία μπορεί να επωφεληθεί η κάθε επιχείρηση.

Σας υποστηρίζουμε πλήρως!

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε την υποστήριξη της επιχείρησής σας από την πληροφόρηση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης έως και την τελική εκταμίευση της επιδότησης. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μας χωρίζονται στις τέσσερεις φάσεις που ακολουθούν.

Οι 4 φάσεις της επιδότησης

Α. Παροχή Υπηρεσιών Πληροφόρησης/ Ενημέρωσης

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του γραφείου μας αναλαμβάνουν την εμπρόθεσμη και πλήρη ενημέρωση για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα επιδότησης που μπορούν να χρηματοδοτήσουν την επιχείρηση σας. Συνοπτικά ενημερώνεστε άμεσα για τα ακόλουθα:

 • Δικαιούχοι και Περιορισμοί
 • Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Τρόποι χρηματοδότησης
 • Χρονοδιαγράμματα

Β. Προβαθμολόγηση επένδυσης

Στο πλαίσιο της υγιούς συνεργασίας με τους πελάτες μας, μέσα από ειδικά εργαλεία, προχωράμε στην προβαθμολόγηση της κάθε επένδυσης ενημερώνοντας άμεσα τον υποψήφιο επιχειρηματία για τις πιθανότητες χρηματοδότησης του.

Γ. Σύνταξη επενδυτικού σχεδίου

Σε συνεργασία με Σύμβουλό μας, σχεδιάζεται η επένδυση με στόχο τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιδότησης και κατατείθεται προς αξιολόγηση στον αρμόδιο φορέα.

 • Σχεδιασμός και εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και μελετών βιωσιμότητας
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και πλήρης ενημέρωση καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης
 • Υποβολή του τελικού φακέλου προς αξιολόγηση

Δ. Παρακολούθηση υλοποίησης έργου

Το Γραφείο μας δεσμεύεται να υποστηρίζει τον πελάτη μέχρι και την τελική εκταμίευση της επιδότησης του.

 • Σύνταξη οδηγού υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Συμβουλές ως προς την οικονομική παρακολούθηση
 • Διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου, μέσω τεχνικών εκθέσεων
 • Παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της επένδυσης

Μας έχουν εμπιστευτεί

Θελω να δω τους πελάτες σας!

Είπαν για το λογιστικό γραφείο μας

Θα σ’ ενδιέφερε να συνεργαστούμε; Μάθε τώρα τις λεπτομέρειες!

Ο ιστότοπός μας κάνει χρήση Cookies με σκοπό την καλύτερη εμπειρία χρήσης για τους επισκέπτες μας.