Υπηρεσίες προς εταιρείες

Αρχική  /  Υπηρεσίες προς εταιρείες

Οργάνωση και ανάπτυξη

Η εμπειρία των 15 ετών στον χώρο των επιχειρήσεων μας επιτρέπει να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες που βοηθούν την οργάνωση και περαιτέρω ανάπτυξη των μικρών και μεγάλων εταιρειών!

Μπορούμε να αναλάβουμε για εσάς:

Λογιστικό γραφείο Θεσσαλονίκη Diamantis Tax diamond
 • Ενάρξεις - Μετατροπές, Συστάσεις, Τροποποιήσεις, Συγχωνεύσεις & Διασπάσεις Εταιρειών
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Σύνταξη & υπογραφή Ισολογισμού & Οικονομικών Καταστάσεων
 • Ενημέρωση Βιβλίων Πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.
 • Φορολογικό Σχεδιασμό
 • Επίβλεψη έκδοσης Μισθοδοσίας
 • Συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σχετικά με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία
 • Προϋπολογισμούς και Ταμειακές ροές
 • Σύνταξη και υπογραφή όλων των φορολογικών δηλώσεων
 • Συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις φορολογικές διατάξεις
 • Ειδικούς ελέγχους. Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Οργάνωση και επίβλεψη Λογιστηρίων
 • Εταιρικά Καταστατικά
 • Υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η. - Δημοσιεύσεις
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση και έκδοση Μισθοδοσίας
 • Διαδικασίες προσλήψεων, αποχωρήσεων, απολύσεων
 • Εφαρμογές Αναλυτικής Λογιστικής (Κοστολόγηση)
 • Οργάνωση έκδοσης περιοδικών πληροφοριακών αναφορών διοίκησης
 • Εκπροσώπηση στις Φορολογικές Αρχές
 • Οργάνωση & πραγματοποίηση εσωτερικών ελέγχων
 • Άδειες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 • Επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις, Επιχειρηματικά Σχέδια & Σύνταξη φακέλων

Μας έχουν εμπιστευτεί

Θελω να δω τους πελάτες σας!

Είπαν για το λογιστικό γραφείο μας

Θα σ’ ενδιέφερε να συνεργαστούμε; Μάθε τώρα τις λεπτομέρειες!

Ο ιστότοπός μας κάνει χρήση Cookies με σκοπό την καλύτερη εμπειρία χρήσης για τους επισκέπτες μας.